Nieuwe strategie Tènce Uitzendbureau: Tence Inzetbureau!

De gezamenlijke bedrijven binnen de VEBEGO holding (o.a. Hago, Tènce, Fortron) hebben besloten een nieuwe, eenduidige huisstijl in te voeren waarbij de banden tussen de verschillende bedrijfsonderdelen duidelijker gecommuniceerd konden worden. Voor Tènce Uitzendbureau was dit ook het moment om te kijken naar hun eigen positionering. En daarbij is de hulp van Buro voor de Boeg ingeschakeld.

De nieuwe positionering zou een vertaling moeten zijn van de nieuwe bedrijfsstrategie: de afstand tussen Tènce en haar klanten wordt kleiner gemaakt, er wordt meer geïnvesteerd in kennis van de klanten én hun primaire en secundaire bedrijfsprocessen. Op basis hiervan heeft Tènce de ambitie uitgesproken langere termijn-afspraken aan te willen gaan, kwaliteits- en aanwezigheids- en productiviteitsgaranties af te geven. Waarbij ook met uitzendkrachten, liever flexwerkers, langere termijn contracten worden aangegaan.

Tot op heden was dit best een listige zaak. Sterker nog, uitzendbureaus hielden langere contracten liefst af, daarmee bleven uitzendbureaus ook zélf flexibel. Tènce doorbreekt deze denkrichting…. Juist de grote wisselingen van personeel zijn grote kostenposten. Nieuwe flexwerkers moeten immers geworven worden en weer ingewerkt. Terwijl goed functionerende krachten datzelfde traject bij een ander uitzendbureau, op een andere klus hetzelfde aan het doen zijn. Hiermee ontstaat ook de mogelijkheid meer aandacht te besteden aan de begeleiding, opleiding en doorgroei van de eigen vaste ‘flexwerkers’.

Deze houding betekende al een trendbreuk met de andere uitzendbureaus. Maar Tènce heeft aangegeven nóg meer afstand te willen nemen. Want ook de onbetrouwbaarheid van de kleine uitzendbureaus (failliet bij de eerste belastingaanslag) en de vaak lakse houding van grotere uitzendbureaus (slechts 4 van de 8 uitzendkrachten leveren) was een doorn in het oog.

Om de afstand tot de bestaande uitzendbureaus ook daadwerkelijk weer te geven, is Buro voor de Boeg gevraagd mee te denken in een creatieve oplossing. En al snel kwam de analyse dat deze oplossing gevonden zou kunnen worden in een nieuwe benaming, een nieuwe categorie. In een aantal intensieve brainstorm-, onderzoeks- en verdiepingssessies zijn hiervoor niet alleen een aantal varianten gevonden, maar deze uitkomsten zijn ook gechecked bij de verschillende doelgroepen. En daaruit kwam eensluidend antwoord: de nieuwe naam Tence Inzetbureau kon deze vernieude strategie dragen. En zo geschiedde… Bij de invoering van de nieuwe huisstijl kon deze nieuwe naam geïntroduceerd worden en prijkt deze naam op menig uitzendbureau, eh inzetbureau dus, in Nederland!