Algemene voorwaarden

 

In den beginne heeft Buro voor de Boeg bedacht zonder Algemene Voorwaarden te werken. Maar in de praktijk blijkt het handiger om Algemene Voorwaarden te hebben, waarin staat dat je in feite geen Algemene voorwaarden hebt. Dus die hebben we gemaakt en deze zijn hier te downloaden: Bijzondere Algemene Voorwaarden BvdB 1.1.

Op zoek naar de hosting- of onderhoudsvoorwaarden van uw website of -applicatie? Deze voorwaarden zijn hier te downloaden: Hosting- en onderhoudsvoorwaarden.

U kunt ze ook hier lezen:

Onze bijzondere Algemene Voorwaarden

Werken met Buro voor de Boeg, dat moet werken. Daarbij moet gezamenlijk ondernemen, partnerschap, creativiteit en succes centraal staan. Dat maakt samenwerken leuk, dan valt er letterlijk veel te bereiken. Wat ons betreft staat dat haaks op ingewikkelde contracten of andere clausules die het plezier in de weg staan. Daarom hebben we in een paar regels op papier gezet hoe wij tegen die samenwerking aankijken. En die vindt u hier. Met veel plezier!

versie 1.1: 12 november 2012

Buro voor de Boeg is een optelsom van mensen, die samen voor u werken. Wij helpen elkaar, dat is onze kracht. Opdrachten worden niet door individuele personen, maar uitsluitend door Buro voor de Boeg BV aanvaard. Het kan dus gebeuren dat u tijdens een klus te maken krijgt met een ander (of extra) contactpersoon. Uiteraard zullen wij dat zoveel mogelijk in overleg met u doen. Contracten en opzegtermijnen zijn voor ons achterhaald en hebben daarom niet onze voorliefde. Eigenlijk doen we er gewoon niet aan. Geef ons een nieuwe klus (en nog een, en nog een, en nog een…) of niet. Even goede vrienden. Dat is helder zakendoen.

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden nemen wij, zoveel mogelijk, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. Wij houden u op de hoogte van de uitvoering van de werkzaamheden en laten het u weten als er onverwacht iets wijzigt en wat daarvan de gevolgen zijn. En mochten we er tijdens een klus echt niet uitkomen, dan gaan we – op uw of ons verzoek – uit elkaar en vragen wij van u alleen een vergoeding van de redelijk gemaakte kosten tot het moment van beëindiging, conform onze offerte. Auteursrechten en andere rechten die we in ons bezit hebben, dragen we aan het einde van een klus (ook als wij voortijdig uit elkaar gaan) graag over, net als onze bestanden; als u ons heeft betaald voor werk, hoeven we geen extra vertrekpremie.

Onze begrotingen zijn redelijk en daar valt ook nog in alle openheid over te praten, daarbij kunnen we onze ambities beter op elkaar afstemmen. Als we eenmaal aan de slag gaan of zijn, dan zal de gestuurde begroting de basis zijn voor de factuur. Onverwachte uren en facturen zijn natuurlijk een bron van irritatie. Gaan we met elkaar in zee, dan willen wij dat soort verrassingen proberen te voorkomen. Om die reden houden wij het eenvoudig en zijn onze facturen gelijk aan wat we hebben begroot. Wij begroten (en factureren) per klus of eventueel per fase en proberen ook alle wijzigingen erin op te vangen. Als dat onverhoopt niet lukt, dan is daar een hele goede reden voor. En dan hebben we u daar waarschijnlijk al over bericht.

De betaling van onze facturen moet binnen 30 dagen na factuurdatum geregeld kunnen zijn. Dat is de termijn die er voor staat en het lijkt onnodig professionele partijen – zoals u – herinneringen, aanmaningen en/of rentenota´s te sturen. Dat doen we dus met tegenzin. Maar als het toch moet, betaalt u de wettelijke rente en alle kosten zoals buitengerechtelijke incassokosten. Wij zullen altijd ons best voor u doen. Maar soms is dat niet goed genoeg. Er kan ook iets gewoon fout gaan. Dan proberen wij het zo goed mogelijk op te lossen.

En als dat niet genoeg is… Helaas kunnen en willen we niet beloven dat we financieel bijspringen, zeker niet als het gaat om gevolgschade. Daarom hebben we voor echte noodgevallen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AON (polis VEA55592219) met een dekking van maximaal € 1.250.000 per gebeurtenis en € 2.500.000 per jaar met een eigen risico van € 2.500. In geval van schade zullen wij dat onze verzekeraar melden. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.

En tot slot… Wij zien de wereld vrolijk en positief. Dat zit in onze aard. We snappen heel goed dat we het misschien wel wat vrijblijvend maken. Daarmee lopen we de kans een keer teleurgesteld te worden. Dat is all in the game, daarmee kunnen we leven. Moedwillig misbruik van onze open en eerlijke houding: dat vinden we iets anders. Mocht dat zo zijn, dan zullen we ons beraden op onze houding en de te nemen stappen.

Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op het Nederlands recht en van toepassing op al onze werkzaamheden. Eventuele geschillen kunnen alleen aan de rechter te Rotterdam worden voorgelegd.