Merkstrategie – Reclamebureau

Merkstrategie

Een goed merk verdient een merkstrategie. En die strategie heeft een doel. Dat is de kortste samenvatting van onze visie op merkstrategie. We werken graag aan en voor goede merken, startend met een ambitieuze positionering. Daarmee gaan we aan de slag, daarmee bepalen we een groeipad. Kwantitatief en kwalitatief. Deze groeipaden gaan natuurlijk langs nulmetingen en ijkpunten die we gezamenlijk vaststellen. Bekendheid en reputatie gaan daarbij hand in hand. En effectiviteit en meetbaarheid zijn daarbij voor u en ons essentieel. Langs ons vastgestelde groeipad gaan we met alle middelen die daarbij tot onze beschikking staan het doel bereiken. Budgetwise, poundwise en penny-happy!