Vrij Entrepot – Buro voor de Boeg geeft visie

Voor het pand: De Vijf Werelddelen ‘Op’ Zuid, hebben we een paar nieuwe scenario’s mogen ontwikkelingen voor de toekomst. Inmiddels zijn we met de eigenaar hierover in gesprek, en de eerste voorzichtige nieuwe invullingen worden al besproken.