TENCE tendert door

TENCE tendert door

In de huidige uitzendmarkt heeft Tence Inzetbureau een bijzondere positie. En maak dat maar eens duidelijk in een tender, waar het toch uiteindelijk kan gaan om (vele) kwartjes per uitzend-, of liever inzetuur. Buro voor de Boeg ontwikkelt voor de tenders op maat concepten om het verschil in beleving weer te geven. En om niet zozeer te focussen op de kosten, maar juist om te kijken naar de winst. En dat slaat aan… Tence tendert en dendert behoorlijk door!