Sweet, Salt, Social

Sweet, Salt, Social

Voor Tracy Metz zijn we steun en toeverlaat op het net. En ook bij haar nieuwste project 'Sweet & Salt | Water and the Dutch' zijn we partner. Vooral op het gebied van Social Media. Doelstelling is de sociale footprint van dit project op te bouwen richting februari 2011. Daarmee het boek én de tentoonstelling op de kaart te zetten.