Strategisch communiceren met omgevingen

Als communicatiebureau zijn we bij een aantal projecten ook verantwoordelijk voor het Strategisch Omgevings Management. Mooie klussen en zorgvuldig werk. Dankzij onze ervaring en kennis zijn we in staat actoren en belangen snel in kaart te brengen. Waarbij we niet nodeloos ingewikkeld doen, en de doelstelling is om te kijken waar we verwachtingen van omgevingen kunnen overtreffen. En als er weerstanden zijn, deze niet onnodig vergroten. Dat we soms ook mogelijkheden zien weerstanden te verminderen: dat is mooi meegenomen. Vaak is anders kijken en flexibiliteit in denken het geheim.