Positionering Het Gelders Orkest: daar horen we

Een positionering voor een mooi klassiek orkest, die vragen komen zelden voor. Nu is er binnen Buro voor de Boeg zeker affiniteit met muziek, klassieke muziek en ook nog ervaring in communicatie voor klassieke orkesten. Dus toen de vraag kwam konden we snel flinke stappen maken in de analyse, het vaststellen van de kernwaarden én de creatieve rationale. De uitdaging voor orkesten is het binnenhalen van nieuwe publiek, met proposities die de nieuwe jongere doelgroepen aanspreken. En bij jongere doelgroepen hebben we het natuurlijk ook over de échte jeugd. Maar daarnaast ook zeker over de leeftijdscategorie 40-60.

Uit onderzoek en ervaringscijfers blijkt dat iedereen die voor zijn 16e een klassiek orkest heeft bezocht (met school of ouders), op latere leeftijd ‘vatbaar’ is voor het klassieke virus. Daarmee is educatie een zeer belangrijk speerpunt voor de gehele klassieke wereld. En daarmee is er ook bij een deel van de generatie 40-60 ook een latente belangstelling aanwezig: deze latente belangstelling moeten we (her)activeren, wederom verleiden tot een bezoek aan een toch wel beetje statige concertzaal en via een uitgekiende ‘customer-journey’ deze groep laten doorgroeien tot regelmatige bezoekers, liefst tot de trouwste groep: de abonnementhouders.

In onze analyse van de situatie van HGO (zoals ze zich zelf zijn gaan noemen) is naar boven gekomen dat het bestaansrecht van het orkest voor een deel ook afhankelijk is van de banden met Gelderland. Niet alleen de financiële band met Provincie en gemeenten speelt hierbij een rol, maar juist ook de band met de concertzalen, de podia en de bezoekers.

Naar aanleiding van alle analyses en kernwaarden ontwikkelde Buro voor de Boeg de campagne: Het Gelders Orkest, daar horen we. In de bijbehorende campagnefotografie zijn muzikanten letterlijk met de voeten in de Gelderse klei en vallei geplaatst. De afkorting HGO is overigens ook met veel energie én resultaat bestreden. Waarom zou je zo’n prachtige naam, waar het wezen van je bestaan in wordt verwoord afkorten tot iets inwisselbaars als HGO?