Nieuwe aanpak Kunstcentrum TOON

Nieuwe aanpak Kunstcentrum TOON

 Cultureel ondernemersschap is een een hot item. En daarvan zijn mooie voorbeelden. Zo is er een uiterst fitte 'muziekschool' die opgewekt naar de toekomst kijkt. Want er zijn mogelijkheden om het muziekonderwijs interessanter, intensiever en inspirerender te maken. En tegelijkertijd het subsidiebedrag terug te brengen. Een mooier antwoord in deze tijd is er niet. Buro voor de Boeg is geselecteerd als partner voor de omslag in communicatie, mede op basis van de inzichten in de culturele sector, de kennis van de lokale regio én het snelle schakelen!