Site Van Beek Donner AVG proof

AVG

Voor de Rotterdamse Van Beek Donnerstichting ontwikkelden we het aanmeld- en beoordelingssysteem. Rotterdamse meiden en vrouwen kunnen hier ondersteuning aanvragen voor de voltooiing van een studie en/of project. En samen met nog wat additionele wensen, vormen we dit aanmeldsysteem nu zo om dat we aan alle eisen van de GDPR / AVG voldoen. Met name de communicatie per mail en de opslagtermijnen worden aangepast.